Language

Thanh toán
Thanh toán

Tất cả các phí cần thanh toán thông qua ba phương thức sau đây: thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc một dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
Vui lòng lưu ý rằng khoản thanh toán của bạn có thể coi như bị hủy nếu nó không được nhận trước hạn chót. Sinh viên phải thanh toán tiền chuyển và các phí chuyển khoản.
Phí dự tuyển không hoàn lại khi đã được nhận trong mọi trường hợp.

Phương thức thanh toán A : "Thanh toán bằng thẻ tín dụng"

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để bắt đầu thanh toán.

Phương thức thanh toán B: "Thanh toán bằng dịch vụ chuyển tiền quốc tế”

Truy cập trang chủ của dịch vụ chuyển tiền quốc tế (Convera) và làm theo hướng dẫn trên màn hình để sắp xếp thanh toán.

Phương thức thanh toán C: "Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp tới tài khoản Nhật Bản của trường học.”

Tên ngân hàng: Chi nhánh Hongo Ngân hàng Mizuho (075) Tài khoản thường 1361603
Mã Swift: MHCBJPJT
Tên chủ tài khoản: The Asian Students Cultural Association Japanese Language Course
Địa chỉ ngân hàng: 3-34-3 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo Nhật Bản. Số điện thoại: 03-3812-3261
Ghi tên sinh viên và số đăng ký vào cột nhận xét.