Language

Khóa luyện thi đại học
Khóa luyện thi 1

Đề cương khóa luyện thi đại học (Khóa luyện thi 1)

Khóa luyện thi đại học là chương trình học toàn thời gian chuyên sâu từ sáng đến tối với 1.086 giờ mỗi năm. Mỗi ngày gồm 5 tiết học tiếng Nhật và 2 tiết học môn chính (Tiếng Anh, Toán, Nghiên cứu đại cương, Vật lý, Hóa học). Sinh viên sẽ được hướng dẫn cẩn thận và chính xác bởi đội ngũ giảng viên được chứng nhận, được làm quen với các đề bài trước đây từ Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Nhật Bản và các kỳ thi đầu vào riêng của các trường đại học, cũng như thông tin và dữ liệu từ các sinh viên đã tốt nghiệp.
大学進学課程(Prep Course 1)の特徴

Những nét chính của Khóa luyện thi đại học (Khóa luyện thi 1)

・Đào tạo năng lực tiếng Nhật nâng cao cần thiết để thi đại học.
・Học các môn học đại cương cần thiết cho Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Nhật Bản (Khóa học nhân văn: Tiếng Anh, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Toán học, và Nghiên cứu đại cương. Khóa học khoa học: Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Vật lý và Hóa học).
・Hướng dẫn và chỉ dẫn chi tiết về những đề thi đại học trước đây và dữ liệu sinh viên tốt nghiệp.
・Trau dồi tiếng Nhật học thuật và thực hành bằng cách tập trung vào cuộc sống sau khi vào đại học.

国際交流の場

Các lớp học cơ bản

・Các khóa học tiếng Nhật là bắt buộc, các khóa học cơ bản là tùy chọn. Đối với Khóa luyện thi đại học (Khóa luyện thi 1), sinh viên có thể tự chọn các môn học cơ bản.

Yêu cầu tuyển sinh

・Sinh viên đã hoàn thành 12 năm học chính thức bên ngoài Nhật Bản.
・Sinh viên 18 tuổi trở lên tại thời điểm tuyển sinh vào trường đại học hoặc trường hướng nghiệp.

Số giờ học

・Trường ĐH Quốc gia và trường ĐH Dân lập Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khóa học 1 năm (Tuyển sinh tháng 4) Thời gian
Tiếng Nhật (bao gồm các vấn đề về Nhật Bản) 830 giờ
Tiếng Anh 92 giờ
Các môn đại cương 118 giờ
Nhân văn học 46 giờ
Tổng 1086 giờ
Khóa học 1 năm rưỡi (Đăng ký tháng 10) Thời gian
Tiếng Nhật (bao gồm các vấn đề về Nhật Bản) 1.330 giờ
Tiếng Anh 92 giờ
Các môn đại cương 118 giờ
Nhân văn học 46 giờ
Tổng 1.586 giờ

・Khóa học 1 năm (Đăng ký tháng 4)

Khóa học 1 năm (Đăng ký tháng 4) Thời gian
Tiếng Nhật (bao gồm các vấn đề về Nhật Bản) 830 giờ
Tiếng Anh 24 giờ
Nhân văn học 108 giờ
Vật lý 62 giờ
Hóa học 62 giờ
Tổng 1086 giờ
Khóa học 1 năm rưỡi (Đăng ký tháng 10) Thời gian
Tiếng Nhật (bao gồm các vấn đề về Nhật Bản) 1.330 giờ
Tiếng Anh 24 giờ
Nhân văn học 108 giờ
Vật lý 62giờ
Hóa học 62 giờ
Tổng 1.586 giờ

Thời gian biểu tiết học

 Thời gian  Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Tiết 1 09:10∼09:55 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Tiết 2 10:05∼10:50 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Tiết 3 11:00∼11:45 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Nghỉ trưa 11:45∼12:45 Nghỉ trưa
Tiết 4 12:45∼13:30 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Tiết 5 13:40∼14:25 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Tiết 6 14:35~16:15 Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Anh, Nghiên cứu đại cương, và Toán học) Khoa học (Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học)
Tiết 7
*Scrolll horizontally

Thông tin học phí

Thời gian Khóa học 1 năm (Đăng ký tháng 4) Khóa học 1 năm rưỡi (Đăng ký tháng 10) (Đăng ký tháng 10)
Phí dự tuyển 20.000 ¥
Phí tuyển sinh 80.000 ¥
Học phí học kỳ 1 (6 tháng) 360.000 ¥
Học phí học kỳ 2 (6 tháng) 360.000 ¥
Học phí học kỳ 3 (6 tháng) - ¥360,000
Tổng 820.000 ¥ 1.180.000 ¥
Học phí bao gồm tài liệu dạy học, cơ sở vật chất, quỹ cho các hoạt động ngoại khóa, và phí bảo hiểm cho sinh viên.
Học phí đóng thành từng đợt sáu tháng.
Trong trường hợp thanh toán chia nhỏ, những sinh viên đăng ký vào tháng 4 sẽ thanh toán hai đợt 360.000 ¥, và những sinh viên đăng ký vào tháng 10 sẽ thanh toán 3 đợt với số tiền như trên.

Vào đại học: Kết quả trước đây

※trong 2016

<Các trường đại học quốc gia>

Trường ĐH Nghiên cứu Nước ngoài Tokyo, Trường ĐH Shiga, Trường ĐH Yamanashi, Trường ĐH Yamagata, Trường ĐH Hirosaki, Trường ĐH Miyazaki, Viện Công nghệ Nagoya, Viện Công nghệ Muroran, Trường ĐH Nông nghiệp và Thú y Obihiro, Trường ĐH Meio, Trường ĐH Miyagi, Trường ĐH Kinh tế Thành phố Takasaki, Trường ĐH Nghiên cứu Môi trường Tottori.

<Trường đại học dân lập> 

Trường ĐH Waseda, Trường ĐH Sophia, Trường ĐH Meiji, Trường ĐH Rikkyo, Trường ĐH Aoyama Gakuin, Trường ĐH Chuo, Trường ĐH Hosei, Trường ĐH Ritsumeikan, Trường ĐH Kansai, Trường ĐH Meiji Gakuin, Trường ĐH Công nghệ Fukui, Trường ĐH Nhật Bản, Trường ĐH Toyo, Trường ĐH Tokai, Trường ĐH J. F. Oberlin, Trường ĐH Châu Á, Trường ĐH Musashino, Trường ĐH Nông nghiệp Tokyo, Trường ĐH Takushoku, Trường ĐH Kindai, Trường ĐH Reitaku, Trường ĐH Ryutsu Keizai, Trường ĐH Nghệ thuật Musashino, Trường ĐH Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto, v.v.

<Trường hướng nghiệp> 

Trường CĐ Thời trang Bunka, Trường CĐ Nihon Kogakuin, Viện Ẩm thực Tsuji, Trường CĐ Công nghệ và Thiết kế HAL Tokyo, v.v.

Hệ thống giới thiệu

Những sinh viên theo học tại ABK Japanese Course và đạt điểm xuất sắc có cơ hội được giới thiệu tới các trường đại học sau đây.
Đại họcChuyên ngành
Đại học Châu Á Phân khoa Quản trị Kinh doanh (Khoa Quản trị Kinh doanh)
Đại học Châu Á Trường CĐ Phụ nữ Gakushuin Phân khoa Giao tiếp Liên văn hóa (Khoa Giao tiếp Liên văn hóa, Khoa Nghiên cứu Nhật Bản)
Trường ĐH Takushoku Phân khoa Thương mại (Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Thương mại Quốc tế), Phân khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế (Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Khoa Kinh tế), Phân khoa Ngoại ngữ (Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa tiếng Tây Ban Nha), Phân khoa Nghiên cứu Quốc tế (Khoa Nghiên cứu Quốc tế)
Trường ĐH Tokyo Keizai Phân khoa Kinh tế (Khoa Kinh tế, Khoa Kinh tế Quốc tế), Phân khoa Quản trị Kinh doanh (Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tiếp thị và Phân phối), Phân khoa Nghiên cứu Truyền thông (Khoa Nghiên cứu Truyền thông)
Trường ĐH Khoa học Thông tin Tokyo Phân khoa Tin học (Khoa Tin học)
Trường ĐH Ki-tô Phụ nữ Tokyo Phân khoa Nghệ thuật Tự do (Khoa tiếng Anh Quốc tế, Khoa Nhân văn, Khoa Khoa học Xã hội Toàn cầu, Khoa Tâm lý học, Khoa Khoa học Toán học)
Trường ĐH Nông nghiệp Tokyo Phân khoa Nông nghiệp Quốc tế và Khoa học Thực phẩm (Khoa Nghiên cứu Kinh doanh Sinh học Quốc tế)
Trường ĐH Phúc lợi Xã hội Tokyo Tất cả phân khoa
Trường ĐH Toyo Phân khoa Nghiên cứu Phát triển Vùng (Khoa Nghiên cứu Phát triển Vùng)
Trường ĐH Bunka Gakuen Phân khoa Khoa học Thời trang, Phân khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Phân khoa Khoa học và Nghệ thuật Tự do, Trường CĐ Junior
Trường ĐH Hosei Phân khoa Kinh tế (Khoa Kinh tế), Phân khoa Giao tiếp Liên văn hóa (Khoa Giao tiếp Liên văn hóa), Phân khoa Quản trị và Chính sách Xã hội (Khoa Phát triển Cộng đồng, Khoa Tâm lý học Lâm sàng), Phân khoa Học tập suốt đời và Nghiên cứu Nghề nghiệp (Khoa Học tập suốt đời và Nghiên cứu Nghề nghiệp)
Trường ĐH Meikai Phân khoa Nhật Bản (Khoa Nhật Bản)
Trường ĐH Wako Phân khoa Khoa học Con người (Khoa Nghiên cứu Xã hội học), Khoa Nghiên cứu Đại diện (Khoa Nghiên cứu Liên văn hóa), Phân khoa Kinh tế và Quản lý Kinh doanh (Khoa Kinh tế, Khoa Kinh doanh và Truyền thông)
Trường ĐH Digital Hollywood Phân khoa Truyền thông Kỹ thuật số, Phân khoa Nội dung Kỹ thuật số
Trường ĐH Tsukuba Gakuin Phân khoa Thiết kế Kinh doanh và Tin học
Trường CĐ Công nghệ Ô tô Nakanihon Khoa Kỹ thuật Ô tô, Khoa Kỹ thuật Thể thao Đua xe
Trường ĐH Ryutsu Keizai Phân khoa Tin học (Khoa Kinh tế), Phân khoa Xã hội học (Khoa Du lịch), Phân khoa Luật (Khoa Luật kinh doanh)
Trường ĐH Yokkaichi Phân khoa Khoa học Thông tin và Môi trường, Phân khoa Nghiên cứu Chính sách
Trường ĐH Ryukoku Phân khoa Nghiên cứu Quốc tế (Khoa Nghiên cứu Toàn cầu)
Trường ĐH Reitaku Phân khoa Kinh tế (Khoa Kinh tế, Khoa Phát triển Nguồn nhân lực Toàn cầu), Phân khoa Quản lý Kinh doanh (Khoa Quản lý, Khoa Tài chính và Kế toán)
Khác