Language

Giới thiệu Hiệp hội
Hiệp hội

Mục đích chính của Asian Students Cultural Association là góp phần cho nền hòa bình, tình hữu nghị, sự hòa hợp và trao đổi các giá trị văn hóa và kinh tế thông qua việc khuyến khích cộng đồng giới trẻ Nhật Bản và châu Á.

Bản cáo bạch

Asian Students Cultural Association (ASCA) được thành lập với mong muốn góp phần cho sự phát triển của xã hội, cải thiện các kỹ năng và kiến thức, và hướng tới sự đoàn kết của nhân loại vượt lên trên chủng tộc hay quốc tịch thông qua một phong cách sống cộng đồng tự túc giữa các sinh viên và thực tập sinh đến từ nước ngoài.
Sức mạnh tuổi trẻ trong bất kỳ giai đoạn nào, bất kỳ quốc gia nào, là động lực to lớn nhất đằng sau sự tiến bộ trong lịch sử. Chúng tôi cho rằng đây là một điều đặc biệt phi thường hiện nay tại các quốc gia châu Á. 10 năm sau Chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản cuối cùng đã có được tư cách thành viên Liên Hợp Quốc và tham gia vào cộng đồng quốc tế. Là một cường quốc tại châu Á, nhu cầu phát triển cùng với các quốc gia châu Á khác là điều được những người hiểu biết công nhận. Việc gia tăng nhận thức của mỗi người trẻ châu Á, những người quyết định vận mệnh của châu lục này, hợp tác trên tinh thần hữu nghị là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Nhật Bản.

Hiện tại, có 4.000 người trẻ tuổi đến từ châu Á đang học tập tại đất nước chúng tôi, và họ đang dần được quan tâm hơn trong mọi lĩnh vực của quốc gia. Trên tinh thần này, tổ chức công của Asian Students Cultural Association đã được thành lập để đóng góp những kế hoạch và tầm nhìn của riêng mình. Hiệp hội văn hoá của chúng tôi thứ nhất hướng đến việc quản lý và xây dựng các ký túc xá kết hợp việc học tập và sống cộng đồng giữa các sinh viên châu Á và Nhật Bản, và thứ hai, triển khai các kế hoạch quan trọng cho sự hợp tác học thuật và mọi mặt trao đổi văn hóa.


Những giá trị cốt lõi của chúng tôi khi thực hiện những công việc này gồm có:

Tình đoàn kết

Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta về các tôn giáo, lý tưởng, văn hoá và hệ thống xã hội khác thông qua lối sống cộng đồng, chúng tôi nỗ lực hướng tới sự đoàn kết của toàn nhân loại.

Hợp tác cùng có lợi

Xây dựng nền tảng cho tương lai học thuật cùng có lợi thông qua những trao đổi về khoa học, công nghệ, văn hoá và kinh tế.

Nói ngắn gọn, Hiệp hội của chúng tôi là nơi các sinh viên châu Á và giới trẻ của đất nước chúng tôi có thể bồi đắp tình bạn và tăng cường hiểu biết chung thông qua đời sống cộng đồng tại các ký túc xá. Đây là một trung tâm hoạch định các hoạt động quan trọng cho tất cả nền văn hóa. Với những hoạt động đó, tính nhân văn là cần thiết, và ý định của chúng tôi là hỗ trợ các sinh viên trong việc học ngôn ngữ, đặc biệt là cải thiện khả năng tiếng Nhật và sự hiểu biết lẫn nhau về các phong cách sống, thúc đẩy các kỹ năng học tập mong muốn cũng như nỗ lực kết nối với các tổ chức giáo dục khác và tất cả tổ chức trong nước sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi mong muốn thiết lập tình hữu nghị với nhiều quốc gia hơn nữa và với mục tiêu này chúng tôi nồng nhiệt chào đón các sinh viên và thực tập sinh đến từ bên ngoài châu Á.

Asian Students Cultural Association không chỉ tin vào một tương lai nơi đất nước chúng tôi và toàn bộ châu Á hợp tác trong thịnh vượng mà còn tin tưởng vào việc đóng góp chân thành cho nền hòa bình thế giới. Tuy nhiên, do chúng tôi cần đến sự hợp tác rộng rãi trong nước và quốc tế, chắc chắn chúng tôi mong nhận được sự khích lệ và hỗ trợ nhiệt tình của bạn để đạt được những mục tiêu này.

-1957 (Showa 32) nguyên bản-

Cải cách Hiệp hội

Asian Students Cultural Association, được thành lập năm 1957, là một tổ chức công xúc tiến trao đổi văn hóa, và bằng cách vận hành các ký túc xá Asia Bunka Kaikan, hướng tới việc củng cố trao đổi văn hóa và tình hữu nghị giữa giới trẻ của châu Á và Nhật Bản.
1957- Asian Students Cultural Association được thành lập như một tổ chức công bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
1958- Số đầu tiên của tạp chí “Friends of Asia”.
1959- Theo yêu cầu của Bộ Kinh tế, Thương mại, và Công nghiệp, Hiệp hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại (AOTS) được thành lập.
1960- Hoàn tất xây dựng Asia Bunka Kaikan (ABK) tại quận Bunkyo.
1972- Tổ chức hợp tác kinh tế Nhật Bản-Thái Lan được thành lập.
1973- Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ (TPA) được thành lập như tổ chức con của Hội Cựu sinh viên ABK, tại Bangkok.
1975- Giành giải thưởng danh dự từ Tổ chức Trao đổi Quốc tế.
1979- Theo yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc, một ký túc xá được thành lập cho những sinh viên được chính phủ Trung Quốc tài trợ đầu tiên.
1983- ABK Japanese Course được thành lập.
1996- ABK Japanese Course bắt đầu nhận các sinh viên được chính phủ tài trợ đến từ Thái Lan.
1999- Japanese Course được chỉ định là “Khóa luyện thi đại học” bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ
2007- Viện Công nghệ Thai-Nichi (TNI) được thành lập tại Bangkok với tư cách tổ chức con của Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ. Kỷ niệm 50 năm thành lập Asian Students Cultural Association.
2009- Tham gia hợp tác với trường ĐH Meiji và Dự án "Global 30" của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
2011- Chiến dịch huy động vốn tại mỗi quốc gia để thành lập ABK Corporation.
2012- Hợp tác với chương trình tuyển sinh Sinh viên trao đổi của Trường ĐH Chuo, chúng tôi đã hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho các sinh viên Dự án "Campus Asia" của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.
2013- Trường Nhật ngữ ABK College được cho phép thành lập bởi Tokyo.
2014- Trường liên kết, hay trường Nhật ngữ ABK College, được mở. Đổi tên thành Asian Students Cultural Association.

Sơ đồ tổ chức

Asian Students Cultural Association có mục tiêu thúc đẩy tình đoàn kết, sự trao đổi về công nghệ, kinh tế và văn hóa, cũng như đóng góp cho nền hòa bình thế giới thông qua việc sống cộng đồng giữa giới trẻ Nhật Bản và Châu Á.
Organization chart
*Scrolll horizontally

Thông tin doanh nghiệp

Asian Students Cultural Association là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân kể từ khi thành lập vào năm 1957. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các sinh viên trong học tập, lối sống, giáo dục và văn hóa.

ABK (inc)The Asian Students Cultural Association

Chương trình đào tạo tiếng Nhật

 • ABK Japanese Course (Khóa luyện thi đại học, đào tạo tiếng Nhật)

Các dịch vụ ký túc xá sinh viên

 • Asia Bunka Kaikan
 • Ký túc xá Yamabuki
 • Ký túc xá Sugamo

Các hoạt động quan hệ công chúng

 • Biên tập và xuất bản “Asia no Tomo” hàng tháng

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên (Phòng Trao đổi Giáo dục châu Á)

 • Tìm hiểu và tài trợ thông tin du học Nhật Bản
 • Các dịch vụ tìm hiểu về trao đổi giáo dục
 • Hỗ trợ tương tác giữa các sinh viên trao đổi và công dân

Hội thảo

 • Các khóa học ngôn ngữ châu Á
 • Việc gửi đi các sinh viên ngôn ngữ từ các trường học liên kết với Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ (TPA)

Các tổ chức liên quan và doanh nghiệp hợp tác

 • Hội Cựu sinh viên Asia Bunka Kaikan
 • Tổ chức Hợp tác Kinh tế Nhật Bản-Thái Lan
 • Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ (TPA)
 • Viện Công nghệ Thai-Nichi (TNI)
 • Quỹ Trẻ em của Việt Nam
 • Trường Nhật ngữ Đông Du

Ấn phẩm

Với hơn 50 năm dữ liệu và hiểu biết, Asian Students Cultural Association đã xuất bản nhiều thông tin đa dạng trên Internet và sách in.
Publications Publications Publications Publications Publications