Language

Төлбөр

Бүх төлбөрийг доорхи 2 аргаар төлж болно; олон улсын гуйвуулгын үйлчилгээ,
эсвэл банкны гуйвуулга.
Таны төлбөр эцсийн хугацаанаас өмнө орж ирээгүй бол цуцлагдахыг анхаарна уу.
Гүйвуулага болог гүйлгээний шимтгэлийг сурагч төлнө.
Өргөдлийн шимтгэлийн буцаан олгохгүй.

Төлбөр төлөх 1-р арга: "Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээгээр төлөх”

Олон улсын мөнгөн шилжүүлэг (Western Union)-ы нүүр хуудас руу очиж дэлгэцэн дээрх зааврын дагуу төлбөрөө төлнө үү.

Төлбөр төлөх 2-р арга: "Сургуулийн Япон данс руу банкаар шууд гүйлгээ хийх.”

Банкны нэр: Мизүхо банк Хонго салбар (075) Данс 1361603
Свифт код: MHCBJPJT
Данс эзэмшигчийн нэр: The Asian Students Cultural Association Japanese Language Course
Банкны хаяг: 3-34-3 Хонго, Бүнкёо-кү, Токио Япон. Утас: 03-3812-3261

Тайлбар хэсэгт сурагчийн нэр болох бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.

Төлбөр төлөх 3-р арга: "Кредит картаар төлөх’

Та кредит картаар төлөх бол доорх холбоос дээр дарж төлбөр төлөх ажиллагааг эхлүүлнэ үү.