Language

Сургалтын хөтөлбөр
Их сургуульд бэлтгэх сургалт (Бэлт.Сургалт 1)

Их Сургуулийн Бэлтгэл Сургалтын Хөтөлбөр (Бэлт. Сургалт 1)

Их сургуулийн бэлтгэл сургалт нь нэг жилд өглөөнөөс орой хүртэл нийт 1,086 цагийн эрчимжүүлсэн хичээлтэй. Өдөр бүр Япон хэлний хичээл 5 цаг, Ерөнхий суурь (Англи хэл, Математик, Ерөнхий хичээл, Физик, Хими) 2 цаг орно. Сурагч нар өндөр чадвартай багш нарын нарийвчилсан заавар зөвлөгөөн дор суралцах бөгөөд Япон улсын их сургуульд суралцах эрх олгох шалгалтын өмнө жилүүдийн материал болон их сургуулиудын элсэлтийн шалгалтууд, төгсөгчдөөс авсан өгөгдөл, мэдээллийг ашиглана.
大学進学課程(Prep Course 1)の特徴

Их сургуульд бэлтгэх сургалтын онцлогууд(Бэлт. Сургалт 1)

- Их сургуульд элсэхэд шаардлагатай Япон хэлний ахисан түвшний сургалт.
- Япон улсын их сургуульд суралцах эрх олгох шалгалт өгөхөд ерөнхий хичээлийн мэдлэгтэй байх шаардлагатай (Хүмүүнлэгийн сургалт: Англи хэл, Хүмүүнлэг болон Нийгмийн шинжлэх ухаан, Математик болон Ерөнхий хичээлүүд. Шинжлэх ухааны сургалт: Англи хэл, Математик, Шинжлэх ухаан, Физик Хими).
- Өмнөх онуудын шалгалтын асуултууд болон төгсөгчдийн өгөгдөл дээр суурилсан дэлгэрэнгүй заавар зөвлөгөө.
- Их сургуульд элссэний дараа хэрэглэгдэх практик, академик Япон хэлний сургалт.

国際交流の場

Суурь хичээлүүд

- Япон хэлний хичээлүүдийг заавал судлах хичээлүүд бөгөөд ерөнхий боловсролын хичээлүүдийг сонгон судална. Их сургуульд бэлтгэх сургалтад (Бэлт.Сургалт 1) суралцагч нар өөрсдийн сонголтоор хүссэн ерөнхий боловсролын хичээлээ судлах боломжтой.

Элсэлтийн шаардлагууд

- Суралцагч нар нь Японоос өөр улсад 12 жилийн боловсрол эзэмшсэн байх
- Их сургууль эсвэл мэргэжлийн сургуульд элсэхдээ 18 эсвэл түүнээс дээш настай байх.

Хичээлийн цаг

- Үндэсний Их сургууль болон Хувийн Их Сургууль Хүмүүнлэгийн ба Нийгмийн шинжлэх ухаан

1 жилийн сургалт (4-р сарын элсэлт) Цаг
Япон хэл (Японы харилцаа багтсан) 830 цаг
Англи хэл 92 цаг
Ерөнхий хичээл 118 цаг
Хүмүүнлэг 46 цаг
Нийт 1086 цаг
1.5 жилийн сургалт (7-р сарын элсэлт) Цаг
Япон хэл (Японы харилцаа багтсан) 1,330 цаг
Англи хэл 92 цаг
Ерөнхий хичээл 118 цаг
Хүмүүнлэг 46 цаг
Нийт 1,586 цаг

-Үндэсний Их сургууль болон Хувийн Их сургууль Шинжлэх Ухаан

1 жилийн сургалт (4-р сарын элсэлт) Цаг
Япон хэл (Японы харилцаа багтсан) 830 цаг
Англи хэл 24 цаг
Математик ба Шинжлэх ухаан 108 цаг
Физик 62 цаг
Хими 62 цаг
Нийт 1086 цаг
1.5 Years Course (July Enrollment) Цаг
Япон хэл (Японы харилцаа багтсан) 1,330 цаг
Англи хэл 24 цаг
Математик ба Шинжлэх ухаан 108 цаг
Физик 62 цаг
Хими 62 цаг
Нийт 1,586 цаг

Хичээлийн хуваарь

Цаг Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1-р цаг 09:10~09:55 Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл
2-р цаг 10:05~10:50 Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл
3-р цаг 11:00~11:45 Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл
Өдрийн хоолны завсарлага 11:45~12:45 Өдрийн хоолны завсарлага
4-р цаг 12:45~13:30 Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл
5-р цаг 13:40~14:25 Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл Япон хэл
6-р цаг 14:35~16:15 Хүмүүнлэг болон Нийгмийн шинжлэх ухаан (Англи хэл, Ерөнхий хичээл, Математик) Шинжлэх ухаан (Англи хэл, Математик, Физик, Хими)
7-р цаг
*Scrolll horizontally

Төлбөрийн мэдээлэл

Цаг 1 жилийн сургалт (4-р сарын элсэлтt) 1.5 жилийн сургалт (7-р сарын элсэлтt)
Өргөдлийн хураамж 20,000 иен
Элсэлтийн хураамж 80,000 иен
1 дэх семестерийн төлбөр (6 сар) 360,000 иен
2 дахь семестерийн төлбөр (6 сар)) 360,000 иен
3 дахь семестерийн төлбөр (6 сар) - 360,000иен
Нийт 820,000 иен 1,180,000 иен
Сургалтын төлбөрт хичээлийн материал, тоног төхөөрөмж, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны сан болон сурагчийн даатгалын хураамж багтсан.
Сургалтын төлбөрийг 6 сард хувааж төлж болно.
Төлбөрийг хувааж төлөх бол 4-р сард элсэгчид 360,000 иенийг хоёр хувааж төлөх ба 10-р сард элсэгчид гурав хувааж төлнө.

Их Сургуульд элсэх: Үр дүнгүүд

※2016 онд

<Үндэсний Их сургуулиуд>

Токио Гадаад Судлалын Их сургууль, Шига Их сургууль, Яаманаши Их сургууль, Яамагата Их сургууль, Хиросаки Их сургууль, Мияазакигийн Их сургууль, Нагояа Технологийн Институт, Муроран Технологийн Институт, Обихиро Хөдөө аж ахуй болон Мал эмнэлгийн Их сургууль, Мэйо Их сургууль, Мияаги Их сургууль, Такасаки хотын Эдийн засгийн Их сургууль, Тоттори Орчин судлалын Их сургууль

<Хувийн Их сургуулиуд> 

WВаседа Их сургууль, Софиа Их сургууль, Мэйжи Их сургууль, Риккёо Их сургууль, Аояама Гакүйн Их сургууль, Фүкүй Технологийн Их сургууль, Япон Их сургууль, Тоёо Их сургууль, Токай Их сургууль, Ж.Ф. Оберлин Их сургууль, Ази Их сургууль, Мусашино Их сургууль, Токио Хөдөө аж ахуйн Их сургууль, Такушоку Их сургууль, Киндай Их сургууль, Рейтакү Их сургууль, Рюүцү Кейзай Их сургууль, Мүсашино Урлагийн Их сургууль, Кёото Урлаг Дизайны Их сургууль, болон бусад.

<Мэргэжлийн сургуулиуд> 

Бүнка Загварын Коллеж, Нихон Когакүйн Коллеж, Цүжи Хоолны Институт, HAL Токио Технолог ба Дизайны Коллеж, болон бусад.

Санал болгох систем

АВК Япон хэлний сургалтад сууж өндөр үнэлгээ авч байгаа суралцагч нарыг доорхи их сургуулиудад санал болгох боломжтой.
АВК Япон хэлний сургалтад суралцаж байгаа сурагч бүр цаашдынхаа карьерийн өсөлт өөд нэг том алхам алхаж байгаа гэдэгт бид итгэлтэй байна.
Их сургуульСудалгааны талбар
Ази Их сургууль Бизнесийн удирдлагын факультет (Бизнесийн удирдлагын тэнхим)
Гакүшүйн Эмэгтэйчүүдийн Коллеж Олон улсын соёлын харилцааны факультет (Олон улсын харилцааны тэнхим, Япон судлалын тэнхим)
Такүшокү Их сургууль Худалдааны факультет (Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Олон улсын худалдааны тэнхим), Улс төрийн шинжлэх ухаан болон Эдийн засгийн факультет (Хууль болон Улс төрийн шинжлэх ухааны тэнхим, Эдийн засгийн тэнхим), Гадаад хэлний факультет (Англи хэлний тэнхий, Хятад хэлний тэнхим, Испани хэлний тэнхим), Олон улс судлалын факультет (Олон улс судлалын тэнхим)
Токио Кейзай Их сургууль Эдийн засгийн факультет (Эдийн засгийн тэнхим, Олон улсын эдийн засгийн тэнхим), Бизнесийн удирдлагын факультет (Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Маркетинг болон худалдааны тэнхим), Харилцаа холбоо судлалын факультет (Харилцаа холбоо судлалын тэнхим)
Токио Мэдээллийн Шинжлэх ухааны Их сургууль Мэдээллийн факультет (Мэдээллийн тэнхим)
Токио Эмэгтэйчүүдийн Христийн Их сургууль Чөлөөт урлагийн факультет (Олон улсын Англи хэлний тэнхим, Хүмүүнлэгийн тэнхим, Олон улсын нийгмийн шинжлэх ухааны тэнхим, Сэтгэл судлалын тэнхим, Математикийн шинжлэх ухааны тэнхим)
Токио Хөдөө аж ахуйн Их сургууль Олон улсын хөдөө аж ахуй болон хоолны шинжлэх ухааны факультет (Олон улсын био-бизнесийн тэнхим)
Токио Нийгмийн сайн сайхны Их сургууль Бүх факультетууд
Тоёо Их сургууль Бүс нутгийн хөгжил судлалын факультет (Бүс нутгийн хөгжил судлалын тэнхим)
Бүнка Гакүэн Их сургууль Загварын шинжлэх ухааны факультет , Урлаг болон Дизайны факультет, Чөлөөт урлаг болон Шижлэх ухааны факультет, Бага коллеж
Хосей Их сургууль Эдийн засгийн факультет (Эдийн засгийн тэнхим), Олон улсын харилцааны факультет (Олон улсын харилцааны тэнхим), Нийгмийн бодлого болон удирдлагын факультет (Холбооны хөгжлийн тэнхим, Клиник сэтгэл судлалын тэнхим), Насан туршдаа суралцах болон Карьер судлалын факультет (Насан туршдаа суралцах болон карьер судлалын тэнхим)
Мейкай Их сургууль Японы факультет (Япон хэлний тэнхим)
Вако Их сургууль Хүний шинжлэх ухааны факультет (Социологи судлалын тэнхим), Төлөөллийн судалгааны факультет (Олон үндэстний соёлын тэнхим), Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын факультет (Эдийн засгийн тэнхим, Бизнес болон хэвлэл мэдээллийн тэнхим)
Дижитал Холливүүд Их сургууль Дижил холбооны факультет, Дижитал контентийн факультет
Цүкүба Гакүйн Их сургууль Бизнесийн дизайн болон мэдээллийн факультет
Наканихон Автомашины Коллеж Автомашин инженерийн тэнхим, Моторт спорт инженерийн тэнхим
Рюүцү Кейзай Их сургууль Мэдээллийн факультет (Эдийн засгийн тэнхим), Социологийн факультет (Аялал жуулчлалын тэнхим), Хуулийн факультет (Бизнесийн хуулийн тэнхим)
Ёоккайчи Их сургууль Байгаль орчны болон мэдээллийн шинжлэх ухааны факультет, Улс төр судлалын факультет
Рюүкокү Их сургууль Олон улс судлалын факультет (Олон улс судлалын тэнхим)
Рейтакү Их сургууль Эдийн засгийн факультет (Эдийн засгийн тэнхим, Олон улсын хүний нөөцийн тэнхим), Бизнесийн удирдлагын факультет (Менежментийн тэнхим, Нягтлан бодох бүртгэл болон эдийн засгийн тэнхим)
Бусад