Language

Өргөдөл гаргах үйл явц

Өргөдөл гаргах гол явцууд

Нийцтэй байдал

 • Суралцагч нар нь Японоос өөр улсад 12 жилийн боловсрол эзэмшсэн байх ёстой. Мөн сургалтаа амжилттай төгсөх хүсэл сонирхолтой байх ёстой.
 • Их сургуульд бэлтгэх сургалт (Бэлт.Сургалт 2)-д суралцаж байгаа сурагч нар 12 жилээс бага хугацаанд боловсрол эзэмшсэн байж болно (Маягт 5).
 • Их сургууль эсвэл мэргэжлийн сургуульд сурахыг хүсч буй сурагч нар 18 буюу түүнээс дээш настай байх ёстой.

Хяналтын тоо

4-р сарын элсэлт (1 жилийн сургалт) 80 сурагч
10-р сарын элсэлт (1.5 жилийн сургалт) 40 сурагч

Өргөдөл гаргах хугацаа

4-р сарын элсэлт (1 жилийн сургалт)

хүлээн авах өмнөх жилийн 9/1-10/31

10-р сарын элсэлт (1.5 жилийн сургалт) хүлээн авах тус жилийн 3/1-4/28
* Зарим тохиолдолд хяналтын тоо дүүрсэн бол хугацаанаасаа өмнө хаагдаж болзошгүйг анхаарна уу.

Элсэлтийн Шалгалтын Хураамж

20,000 иен
Өргөдөл гаргах үедээ банкны шилжүүлэг эсвэл Western Union-р төлж болно.
Төлбөр төлөх аргуудын тухай "Төлбөр"хуудаснаас дэлгэрэнгүй харна уу.
Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусгавар болоход таны өргөдлийн хураамж батлагдаагүй байвал таны өргөдлийг цуцалсанд тооцно.
Аливаа гуйвуулга эсвэл хураамжийг шилжүүлэгч хариуцна.
Хүлээн авсан өргөдлийн хураамжийг буцааж олгохгүй.

Өргөдлийн Баримт Бичиг

Өргөдөл гаргагчийг тодорхойлох баримт бичиг

Элсэх өргөдөл 
Элсэхийг хүссэн шалтгаан Төрөлх хэл эсвэл Англи хэл дээр бичнэ.
Асуулга 
Гадаадад суралцах хүсэлтэй захидал 
Ахлах сургууль эсвэл коллежийн диплом эсвэл төгссөний гэрчилгээ Хуулбарыг хүлээж авахгүй. Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг хүлээн зөвшөөрнө. Хараахан төгсөөгүй байгаа сурагч нар төгсөх хугацаагаа мэдүүлэх, мөн төгсөлтийн дараа аль болох яаралтай төгсөлтийн сертификатаа ирүүлэх. Ахлах сургуулиасаа завсардсан сурагч нар элссэн эсвэл гарсан сертификат илгээх ёстой.
Ахлах сургууль эсвэл их сургуулийн жил бүрийн тодорхойлолт Хуулбарыг хүлээж авахгүй. Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг хүлээн зөвшөөрнө. Үндэсний стандартчилагдсан шалгалт өгч байсан бол шалгалтын материалыг илгээх ёстой.
Гадаад пасспортны хуулбар Гадаад пасспорттой бол хуулбараа илгээх шаардлагатай. Өмнө нь Японд ирж байсан бол Японы цагаачлалын тамгатай бүх хуудсаа хавсаргана уу.
Зургаан зураг 4 см x 3 см, урагшаа харсан, сүүлийн 3 сард авхуулсан цээж зураг. Зурагны ар талд нэр болон иргэншилээ бичсэн байна.
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ Тус сургуулиас гаргадаг маягт дээр эмчээр тэмдэглэгээ хийлгэн гарын үсэг зуруулна.
* Зөвхөн тохирох өргөдөл гаргагч нарт хамаарах
Япон дахь сургууль эсвэл институтаас өгсөн тодорхойлолт болон сертификат Зөвхөн Японд суралцаж эсвэл сурагч солилцоогоор ирж байсан хүмүүст хамаарна
Японд амьдардаг хамаатнуудын Оршин суух зөвшөөрөл эсвэл Гадаадын иргэний үнэмлэхний (урд болон ард талын) хуулбар Зөвхөн Японд амьдардаг хамаатантай хүмүүст хамаарна

Японд амьдрах эдийн засгийн боломжтойг батлах баримт бичиг (A/B/C тохирохоор)

A: хэрэв Японоос өөр улсад оршин суудаг хамаатан амьдрах зардал, сургалтын төлбөр зэргийг тань төлөх бол.
Санхүүгийн дэмжлэгийн тодорхойлолт Ивээн тэтгэгч өөрөө гараараа бичиж бөглөсөн байх ёстой. Амьдрах зардал баганад суралцагчийн амьдрах зардалд зориулж сар бүр зарцуулах мөнгөний хэмжээг бичнэ.
Ивээн тэтгэгчийн банкны үлдэгдлийн баталгаа Дансны үлдэгдэл болон огноо тод, банкны менежерийн гарын үсгээр баталгаажуулагдсан байх ёстой. Байгууллагын нэр дээрх сертификат хүчингүй.
Ивээн тэтгэгчийн ажлын тодорхойлолт (a. эсвэл b.) a. Байгууллагад ажилтан бол ажлын байрны тодорхойлолт.
b. Хувийн хэвшлийн ерөнхий эсвэл гүйцэтгэх захирал бол ивээн тэтгэгчийн болон компаний нэртэй бүртгэлийн сертификат.
Өргөдөл гаргагч болон ивээн тэтгэгчийн хамаатан болохыг гэрчлэх баримт Өргөдөл гаргагч болон ивээн тэтгэгчийн хамаарлыг батлах гэр бүлийн бүртгэл, төрсний гэрчилгээ зэрэг бусад албан ёсны баримт бичиг.
Ивээн тэтгэгчийн жилийн орлогын тодорхойлолт Ивээн тэтгэгчийн жилийн орлогын татварын сертификат эсвэл байгууллагын сертификат (ивээн тэтгэгчийн нэрийг тодорхой заасан байх).
B: Хэрэв Япон улсад оршин суудаг хамаатан амьдрах зардал, сургалтын төлбөр зэргийг тань төлөх бол.
Санхүүгийн дэмжлэгийн тодорхойлолт Ивээн тэтгэгч өөрөө гараараа бичиж бөглөсөн байх ёстой. Амьдрах зардал баганад суралцагчийн амьдрах зардалд зориулж сар бүр зарцуулах мөнгөний хэмжээг бичнэ.
Ивээн тэтгэгчийн банкны үлдэгдлийн баталгаа 
Оршин суух карт Гэр бүлийн гишүүдийн бүртгэл.
Өргөдөл гаргагч болон ивээн тэтгэгчийн хамаатан болохыг гэрчлэх баримт Өргөдөл гаргагч болон ивээн тэтгэгчийн хамаарлыг батлах гэр бүлийн бүртгэл, төрсний гэрчилгээ зэрэг бусад албан ёсны баримт бичиг.
Ивээн тэтгэгчийн ажлын тодорхойлолт
(a, b эсвэл c)
a. Байгууллагад ажилтан бол ажлын байрны тодорхойлолт.
b. Гүйцэтгэх захирал бол компаний бүртгэлийн баримт бичиг ба ажлын сертификат.
c. Татварын алба (буцаагдах боломжтой), хувийн бизнес эрхлэгчдэд зориулж олгосон ажлын гэрчилгээний хуулбарыг эцсийн орлогын татварын буцах маягтын хуулбар.
Ивээн тэтгэгчийн жилийн орлогын тодорхойлолт Тойргийн болон хотын төвийн татвар мэдүүлгийн гэрчилгээ (ивээн тэтгэгчийн жилийн орлого бичигдсэн байх).
C: хэрэв өргөдөл гаргагч өөрөө төлөх бол.
Санхүүгийн дэмжлэгийн тодорхойлолт Өргөдөл гаргагч өөрөө гараараа бичиж бөглөсөн байх ёстой. Амьдрах зардал баганад амьдрах зардалдаа зориулж сар бүр зарцуулах мөнгөний хэмжээг бичнэ.
Өргөдөл гаргагчийн банкны үлдэгдлийн баталгаа Дансны үлдэгдэл болон огноо тод, банкны менежерийн гарын үсгээр баталгаажуулагдсан байх ёстой.
Өргөдөл гаргагчийн ажлын тодорхойлолт 
Өргөдөл гаргагчийн жилийн орлогын тодорхойлолт Өргөдөл гаргагчийн жилийн орлогын татварын сертификат эсвэл байгууллагын сертификат (ивээн тэтгэгчийн нэрийг тодорхой заасан байх).

Өргөдлийг Сонгох Аргачлал

Өргөдлийн ажиллагаа бүс нутгаас хамааран ялгаатай байж болно.

Малайз, Солонгос, Тайвань, Хятад, Хонг Конг, Тайланд, Индонез болон Виетнам
Агент байдаг бүсээс өргөдөл гаргахад:

Бусад бүсээс өргөдөл гаргахад:

Шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд шуудан эсвэл EMS-р илгээнэ үү.
Өргөдөл гаргах тухай ойлгомжгүй зүйл байвал бидэнтэй зөвлөлдөөрэй.
* Илгээсэн бичиг баримтынхаа тухай асуух зүйл байвал манай сургууль руу холбогдоорой. Бүс бүр өөрийн агенттай. Шаардлагатай баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд асуудал гарсан анх удаа солилцоогоор ирж байгаа сурагч нар агентуудаас түүнийгээ тодруулах бүрэн боломжтой.

Агенттай бүсээс өргөдөл гаргах үйл явц (гадаад дахь агентаар дамжуулан өргөдөл гаргах)

4-р сард элсэгч нар 10-р сард элсэгч нар Өргөдлийн маягт Агент ABK Япон хэлний сургалт
9-с 11 сар 3-с 5 сар Агент сонгох
Агенттай холбогдох
  
 Өргөдлийн үйл явц & Өргөдлийн баримт бичгийн мэдээлэл  
Өргөдлийн баримт бичгээ бэлдэх
Өргөдлөө илгээх
Элсэлтийн шалгалтын хураамж төлөх
Өргөдлийн баримт бичгийг хүлээн авах
 Өргөдлийн баримтыг цэгцлэх
Өргөдлийг илгээх
Өргөдлийн баримт бичгийг хүлээн авах
Элсэгчийг сонгох
(веб ярилцлага)
(веб ярилцлага)   
11-р сарын сүүл 6-р сарын эхэн  Элсэгчийг сонгох хариуг зарлах Элсэгчийг сонгох хариуг зарлах
Амьдран суух өргөдөл гаргах эрх олгох сертификат
12-р сар 6-р сар Элсэлтийн хураамж төлөх
Элсэлтээ баталгаажуулах маягт илгээх
* Доорх заалт зөвхөн тодорхой өргөдөл гаргагч нарт хамаарна Байрлан амьдрах өргөдөл Японы Их сургуулийн элсэлтийн шалгалтын өргөдөл гаргах хүсэлт
  
2-р сарын эцэс 8-р сарын сүүл (Цагаачлалын алба) Амьдран суух эрхийн сертификат олгох
3-р сар 9-р сар 

Амьдран суух эрхийн сертификат олгох хариу мэдэгдэх


Амьдран суух эрхийн сертификат олгох хариу мэдэгдэх

Төлбөр төлөх


  Амьдран суух эрхийн сертификат олгох болон элсэхийг зөвшөөрсөн баримт бичгийг илгээх
(Пасспорт авах)
Виз авах
Онгоцны билет захиалах
Онгоцны билет захиалах 
4-р сарын эхэн 9-р сарын сүүл Японы цагаачлал  
4-р сарын эхэн 9-р сарын эцэс Элсэлтийн баяр, чиглэл болон анги сонголт
*Scrolll horizontally
Өөрөө өргөдөл гаргаж байгаа бол энд дарна уу.

Гадаад дахь Оффисын Холбогдох Утасны Жагсаалт

MALAYSIA/SINGAPORE

陆培春留日中心 LUpeichun Japan Education Centre (LUJEC)

负责全马来西亚。
ADDRESS 1001, 10th Floor, Selangor Kompleks Jalan Sultan, 50000, Kuala Lumpur
TEL +603-2026-2319
MOBILE 012-317-5038
E-Mail lupeichunkl@gmail.com
WEB SITE http://www.lujec.edu.my

三笠野日语与留日中心 MIKASANO ACADEMIC CENTRE

负责滨城及吉打地区
ADDRESS No. 4A, Jalan Perai Jaya, Bandar Perai Jaya, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.
TEL +604-399-3191
MOBILE 019-411-3191
016-414-3191
E-Mail info@mikasano.com
WEB SITE http://mikasano.com

SOUTH KOREA

ABK exclusive agency

도꼬모 일본유학

ADDRESS 107-403, 605, Gyeongin-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do 14779
TEL +822-2285-2073
MOBILE 010-3313-0073
E-Mail docomouhak@naver.com
WEB SITE http://www.docomouhak.com

TAIWAN

①ABK exclusive agency

維維留日相談室

ADDRESS 新北市板橋區民生路2段250號4樓(捷運新埔站4號出口)
TEL +886-2-2368-2388
MOBILE +886-2-8686-2659
E-Mail vivi@vivijapan.tw
②Other agency

日鏵國際企劃股份有限公司(JPTIP Co., Ltd.)

ADDRESS 台北市中正區襄陽路1號(國泰金控大樓)7樓
TEL +886-2-2331-1008
E-Mail webmaster@jptip.com.tw
WEB SITE http://www.jptip.com.tw/

ACD留學情報站

ADDRESS 台北市忠孝東路四段297號12樓
TEL +886-2-8771-4088
E-Mail jp.info@acd.com.tw
WEB SITE http://www.acd.com.tw/

青山外語(台北校)

ADDRESS 台北市忠孝西路一段100號8F
TEL +886-2-2361-6530
E-Mail chingshan.jp@gmail.com
WEB SITE http://www.chingshan.com.tw/

青山外語(高雄校)

ADDRESS 高雄市中山一路240號4樓
TEL +886-7-235-7065
E-Mail sha930727@gmail.com
WEB SITE http://www.chingshan.com.tw/

櫻花日語學園

ADDRESS 高雄市新興區六合二路1號6F
TEL +886-7-285-5560
E-Mail takayama@sakura-jp.com.tw
WEB SITE http://www.sakura-jp.com.tw/

太郎花子日本留學機構

ADDRESS 台北市重慶南路一段57號14F-18
TEL +886-2-2312-1006
E-Mail tarohanako.jpstudy@gmail.com

CHINA

金吉列出国留学咨询服务有限公司

ADDRESS 北京市建国门外大街永安东里米阳大厦5层(永安里地铁C口向南50米
TEL +86-10-65685656
E-Mail jiayuanyuan@jjl.cn
WEB SITE http://www.jjl.cn/

上海市出入境服务中心有限公司

ADDRESS (東京事務所)東京都豊島区北大塚1-13-4オーク大塚ビル6F
(上海事务所)上海普陀区陕西北路1006室(财富时代ビル)
TEL (東京事務所)+81-3-5972-1611
(上海事务所)+86-21-31576300
WEB SITE http://liuxue.jpwind.com/
http://www.jpwind.com/

THAI

TPA สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

ADDRESS 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
TEL +662-259-9160
E-Mail saowaluk@tpa.or.th
WEB SITE http://www.tpa.or.th

JEDUCATION (Lighthouse Info Service Co.,Ltd.)

ADDRESS 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
TEL +662-267-7726
E-Mail ask@jeducation.com
WEB SITE http://www.jeducation.com

INDONESIA

Overseas Studies Services

ADDRESS Apartemen Mediterania Lagoon Residences Tower A/03/C, Jalan Landasanpacu, Kemayoran, Jakarta 10630, Indonesia
TEL +62-21-2664-5483
E-Mail pinglingarief@gmail.com

JASMIN (Japanese Studies on Multicultural society in Indonesia)

ADDRESS Jl. Kalidami 14-16 Surabaya, 60285, Jawa Timur, Indonesia
TEL +62-31-5967010
E-Mail terangsudjadi@gmail.com
WEB SITE http://asjasmin1.blogspot.jp

Агентгүй бүсэд амьдарч буй сурагч нар өргөдөл гаргах үйл явц (Өөрөө өргөдөл гаргах)

Дээр дурдсанаас өөр бүсэд амьдардаг сурагч нар шууд сургуульд хандан өргөдөл гаргана уу.
Япон хэлний Институтаас шууд лавлах

Азийн Суралцагчдын Соёлын Холбоо Япон хэлний Сурглатын Олон нийтийн Сан

Хаяг Ази Бүнка Кайкан, Хонкомагомэ 2-12-13, Бүнкёл-кү, Токио, 113-8642
Утас 03-3946-2171
Факс 03-3946-7599
И-мейл nihongo@abk.or.jp
Бид таны асуултад Англи болон Хятад хэлээр хариу өгч чадна.

Япон улсад оршин суугчид өргөдөл гаргах заавар

Шаардлагатай бих баримт бичгийг бэлдээл манай сургуульд авч ирж өгөх эсвэл мейлээр илгээнэ.
* Өргөдлийн баримт бичгийн тухай бидэнтэй холбогдож болно.
* Илгээсэн баримт бичгийн талаар тодруулах бол сургууль руу холбогдоно.

Өргөдөл гаргах гол явцууд

Нийцтэй байдал

 • Японд оршин суух эрх бүхий иргэд (байнгын оршин суугч, Япон эхнэр эсвэл нөхөртэй, урт хугацааны оршин суугчид, гэр бүлийн хамааралтай гэх мэт) болон суралцах хугацаанд оршин суух эрхтэй байх хүмүүс.
 • Та богино хугацааны оршин суух эрхээр виз мэдүүлж болохгүй.
 • Суралцагч нар нь Японоос өөр улсад 12 жилийн боловсрол эзэмшсэн байх ёстой. Мөн сургалтаа амжилттай төгсөх хүсэл сонирхолтой байх ёстой.
 • 12 жилээс бага хугацаанд боловсрол эзэмшсэн (Маягт 5) мөн төгссөн байх байж болно.
 • Их сургууль эсвэл мэргэжлийн сургуульд сурахыг хүсч буй сурагч нар 18 буюу түүнээс дээш настай байх ёстой.
 • Өргөдөл гаргагч “Сурах” эсвэл “Тусгай үйл ажиллагаа” визтэй бол бидэнтэй холбоо барина уу.

Хяналтын тоо

Цөөхөн хүн авна

Өргөдөл гаргах хугацаа

4-р сарын элсэлт (1 жилийн сургалт) Өмнөх жилийн 12-р сарын 15-аас тус жилийн 3-р сарын 15-ны хооронд авна.
10-р сарын элсэлт (1.5 жилийн сургалт) Тус жилийн 7-р сарын 1-ээс 8-р сарын 15-нб хооронд авна..

* Зарим тохиолдолд өргөдөл авахгүй байх, мөн хугацаанаасаа өмнө хаагдаж болзошгүйг анхаарна уу.

Төлбөр

 

1 жилийн сургалт

(4-р сарын элсэлт)

1.5 жилийн сургалт

(10-р сарын элсэлт)
Элсэлтийн шалгалтын төлбөр Чөлөөлнө Чөлөөлнө
Элсэлтийн хураамж 80,000иен 80,000иен
Сургалтын төлбөр 720,000иен 1,080,000иен
Нийт 800,000иен 1,160,000иен
Сургалтын төлбөрт хичээлийн материал, тоног төхөөрөмж, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны сан болон сурагчийн даатгалын хураамж багтсан.
Сургалтын төлбөрийг 6 сараар төлж болно. (360,000иен / 6 сар)

Өргөдлийн баримт бичиг

1. Элсэлтийн өргөдөл Шуудангийн хаяг, утасны дугаар, факсны дугаар дээр “Япон” “Төрөлх нутаг” хоёуланг бичнэ үү.
2. Элсэхийг хүссэн шалтгаан

Тодорхойлолт, тоо хэмжээ нь сонгон шалгаруулалтад хамаатай. Та зэрэг дээшлүүлэх сургалтад суухаар төлөвлөж байгаа бол сургалтын төлөвлөгөөг хавсралтаар илгээнэ үү (судалгааны сэдвийнхээ талаар дэлгэрэнгүй бичих).

3. Хоёр зураг 4 см x 3 см, урагшаа харсан, сүүлийн 3 сард авхуулсан цээж зураг. Зурагны ар талд нэр болон иргэншилээ бичсэн байна.
4. Гадаад пасспортны хуулбар Гадаад пасспорттой бол хуулбараа илгээх шаардлагатай. Өмнө нь Японд ирж байсан бол Японы цагаачлалын тамгатай бүх хуудсаа хавсаргана уу.
5. Оршин суух зөвшөөрөл эсвэл Гадаадын иргэний үнэмлэхний (урд болон ард талын) хуулбар Өргөдөл гаргагчийн оршин суух картын хуулбар. Гэр бүлийн гишүүдийн тань оршин суух картын хуулбар.
6. Таны үндэсний эрүүл мэндийн даатгалн гэрчилгээний хуулбар 
7. Академик боловсролын (ахлах сургууль эсвэл коллежийн) диплом эсвэл төгсөхийг баталсан гэрчилгээ Хуулбарыг хүлээж авахгүй. Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг хүлээн зөвшөөрнө.
8. Дүнгийн мэдээлэл (ахлах сургууль эсвэл их сургуулийн)       Хичээл бүрийн дүнгийн мэдээлэл. Хуулбарыг хүлээж авахгүй. Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг хүлээн зөвшөөрнө.
9. Япон хэлний сургалтын ирц болон дүнгийн мэдээлэл (суралцаж байх үеийн ирц 90%-с дээш байх) 
* 7 болон 8 нь зөвхөн тохирох өргөдөл гаргагч нарт хамаарах
* 9 нь зөвхөн Японд Япон хэлний сургалтад сууж байсан хүмүүст хамаарна.

Агентгүй бүсэд амьдарч буй сурагч нар өргөдөл гаргах үйл явц (Өөрөө өргөдөл гаргах)

Дээр дурдсанаас өөр бүсэд амьдардаг сурагч нар шууд сургуульд хандан өргөдөл гаргана уу.
Япон хэлний Институтаас шууд лавлах

Азийн Суралцагчдын Соёлын Холбоо Япон хэлний Сурглатын Олон нийтийн Сан

Хаяг Ази Бүнка Кайкан, Хонкомагомэ 2-12-13, Бүнкёл-кү, Токио, 113-8642
Утас 03-3946-2171
Факс 03-3946-7599
И-мейл nihongo@abk.or.jp
Бид таны асуултад Англи болон Хятад хэлээр хариу өгч чадна.