Language

ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ABK เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันของรัฐจากรัฐบาลญี่ปุ่น ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราคือโรงเรียนที่ได้รับความเชื่อถือจากนักเรียนนานาชาติ รัฐบาลต่างประเทศ สถานทูตประจำประเทศ และบริษัทเอกชนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงสมาคมทุนการศึกษาต่างๆจำนวนมาก

สาส์นจากผู้อำนวยการ

公益財団法人アジア学生文化協会理事長 日本語コース校長小木曽 友

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียผู้บริหารจัดการโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
เป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2500 เราได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งจัดหาที่พักให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมทำงานกับกลุ่มนักศึกษาในงานด้านสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ทีมคณาจารย์ของเราทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนทุกๆคนที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ และเราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนั้นจะเป็นบันไดสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จด้านอาชีพการงานในอนาคต

ประธานศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (ABK)
อาจารย์ใหญ่ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะพิเศษของโรงเรียน

信頼

ความเชื่อมั่น

ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เราจึงได้รับความเชื่อมั่นจากรัฐบาลต่างชาติ สถานทูต และองค์กรอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

มีข้อมูลมากมาย

เราได้เก็บข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น และ "แนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ใช้ทุนของตัวเอง" ลงบนอินเทอร์เน็ต

国際交流の場

การเรียนเต็มเวลาด้วยหลักสูตรเข้มข้น

หลักสูตรเข้มข้นและเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา มุ่งหวังเพื่อสนับสนุนและขัดเกลาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว เรายังมีหลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และวิชาทั่วไปพื้นฐานอีกด้วย นับเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเป็นกลางร่วมกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ก้าวข้ามเขตแดนของชนชาติและทำความรู้จักกับเพื่อนในพื้นที่ล็อบบี่อันกว้างขวางทั่วทั้งเขตโรงเรียน

優秀な合格実績

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

การเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นสำคัญมากสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่จะต้องติดตามผลจบการศึกษาจากโรงเรียนในญี่ปุ่น หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK ได้ให้คำแนะนำในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและอธิบายถึงระบบการศึกษาในญี่ปุ่น นอกจากนี้ เหล่าอาจารย์ยังช่วยสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนเกี่ยวกับตัวเลือกโรงเรียน การเตรียมเอกสารที่จำเป็นและการซ้อมสอบสัมภาษณ์

ความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย

ฝ่ายบุคคล พนักงานบริหารและอาจารย์สามารถช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยให้กับชีวิตนักเรียน อาจต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วในเหตุการณ์ที่เกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (Asia Bunka Kaikan, หอพัก Yamabuki)

様々な催し

จัดการหอพักของนักเรียนโดยตรง

เริ่มต้นด้วย Asia Bunka Kaikan เรายังได้จัดหอพัก Somei หอพัก Yamabuki หอพัก Sugamo หอพัก Sengoku ไว้เพิ่มเติม พื้นที่ที่พักอาศัยนี้จะช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

อีเวนท์มากมาย

มีการจัดอีเวนท์หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น: เทศกาลแต่ละภาค กิจกรรมวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น การแข่งขันปิงปอง การแข่งขันคาราโอเกะ และเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงพร้อมกับอาหารของนักเรียนแต่ละประเทศ

ระบบทุนการศึกษา

นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทางจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ นักเรียนทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ABK นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตในเส้นทางอาชีพ
ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงินที่ได้รับ ช่วงเวลาที่ได้รับ คุณสมบัติผู้ขอทุน
Takayama International Education Foundation Scholarship ¥50,000/เดือน 1 ปี นักเรียนที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยบัณฑิต
Gakushu Shoreihi Scholarship ¥48,000/เดือน 1 ปี นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง และสมัครใน (Prep. Course 2) คอร์สเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
Gakushu Shoreihi Scholarship ¥30,000/เดือน 1 ปี นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง และสมัครใน (Prep. Course 1) คอร์สเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
Gakushu Shoreihi Scholarship (ระบบสงวนค่าใช้จ่าย) ¥48,000/เดือน 1 ปีหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย นักเรียนที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรี
Kyoritsu Maintenance co., Ltd. Scholarship fund scholarships ¥60,000/เดือน 1 ปี ให้การสนับสนุนเงินแก่นักเรียนที่มาจากประเทศในเอเชีย
Mabuchi Kokusai Ikuei Zaidan Scholarship Lump sum of ¥300,000
¥100,000/เดือน
4 ปี เข้าศึกษามหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ในภูมิภาคคันโต
*Scrolll horizontally