Language

แนะนำสมาคม
สมาคม

จุดมุ่งหมายของศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย คือการสร้างสันติภาพ มิตรภาพ ความกลมเกลียว และแลกเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ผ่านทางการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย

ระเบียบการ

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asian Students Cultural Association (ASCA)) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยความหวังเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาทักษะและความรู้ และเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของหลายชนชาติและสัญชาติ ผ่านทางสังคมที่ต้องช่วยเหลือตัวเอง ระหว่างนักเรียนและผู้ฝึกงานจากต่างประเทศ
ความเข้มแข็งของเด็กในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนสังคมในประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่น่าจดจำอย่างยิ่งในประเทศแถวทวีปเอเชียในปัจจุบัน สิบปีหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นได้สถานะสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติในที่สุด และเริ่มเดินในฐานะของสมาชิกสังคมสากล เราได้ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดของเอเชีย ที่ต้องการพัฒนาไปพร้อมๆกันกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย เจาะลึกความเข้าใจเยาวชนชาวเอเชียทุกคนที่แบกรับอนาคตของทวีปเอเชีย การร่วมมือกันในฐานะเพื่อนยังสำคัญต่อการพัฒนาญี่ปุ่นเองด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน มีเยาวชนกว่า 4,000 คนจากทั่วทั้งเอเชียกำลังศึกษาอยู่ในประเทศของเรา ความสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ในประเทศของเรากำลังค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยความจริงเหล่านี้ องค์กรรัฐแห่งศูนย์วัฒนธรรมเอเชียจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามแผนและวิสัยทัศน์นั้น เป้าหมายแรกของสมาคมวัฒนธรรมของเรา ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดการและสร้างหอพักที่สามารถประกอบการเรียนและสังคมการอยู่อาศัยของนักเรียนเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน และเป้าหมายต่อมา คือการดำเนินตามแผนสำคัญ สำหรับการร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน


ค่านิยมหลักของเราในการปฏิบัติงานมีดังนี้:

ความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม

ทำความเข้าใจในกันและกันอย่างลึกซึ่ง ในศาสนา แนวคิด วัฒนธรรมและระบบสังคมอื่นผ่านทางการอยู่ร่วมกันในสังคม เราพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์

การร่วมมือในประโยชน์ร่วมกัน

การสร้างองค์กรขึ้นมาสำหรับประโยชน์ของวิชาการในอนาคตในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

กล่าวก็คือ สมาคมของเราเป็นสถานที่ที่นักเรียนเอเชียและเยาวชนของประเทศเราสามารถร่วมกันบ่มเพาะมิตรภาพและมีความรู้ที่ลึกซึ้งผ่านทางชีวิตในสังคมในหอพักของเรา เป็นศูนย์กลางการวางแผนกิจกรรมที่สำคัญสำหรับทุก ๆ วัฒนธรรม จำเป็นต้องดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง และจุดประสงค์ของเราคือการสนับสนุนนักเรียนที่กำลังเรียนภาษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และความเข้าใจที่ตรงกันในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ คอยดูแลผู้ที่พยายามทุ่มเทเพื่อการเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรทุกแบบในประเทศของเราหลังจากจบการศึกษา เราหวังว่าเราจะสามารถสร้างมิตรภาพกับประเทศอื่น ๆ มากขึ้น ด้วยเป้าหมายนี้ เราจึงยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ฝึกงานที่มาจากทวีปอื่นนอกเหนือจากเอเชีย

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียไม่เพียงเชื่อในอนาคตที่ประเทศของพวกเราและทั้งทวีปเอเชียจะร่วมมือกันสร้างความสำเร็จ แต่ยังรวมถึงความพยายามอย่างจริงใจเพื่อสร้างความสงบสุขของโลกด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อความร่วมมือทั่วทั้งองค์กรในประเทศและระดับนานาชาติแล้ว เราจึงใครขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนในเป้าหมายที่จริงใจของเรา

-1957 (ปีโชวะที่ 32) ดั้งเดิม-

การปฏิรูปสมาคม

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1957 ในฐานะองค์กรรัฐบาลเพื่อการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดำเนินการหอพัก Asia Bunka Kaikan มีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมิตรภาพอย่างลึกซึ้ง ระหว่างเยาวชนในประเทศเอเชียและประเทศญี่ปุ่น
1957- คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันของรัฐจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น
1958- ริเริ่มวารสาร "เพื่อนแห่งเอเชีย"”.
1959- จัดตั้งทุนการศึกษา Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ภายใต้คำขอจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น
1960- Asia Bunka Kaikan (ABK)
1972- สมาคมความร่วมมือเพื่อเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้น
1973- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะสมาคมในเครือของสมาคมศิษย์เก่า ABK ในกรุงเทพมหานคร
1975- ได้รับรางวัลจากสมาคมนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ
1979- มีการจัดตั้งหอพักสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลจีนแห่งแรกภายใต้คำขอร้องจากสถานทูตจีน
1983- จัดตั้งคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK
1996- คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK เริ่มรับนักเรียนทุนรัฐบาลจากประเทศไทย
1999- คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาในฐานะ "หลักสูตรการเตรียมพร้อม" โดย รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​​
2007- สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะสมาคมในเครือของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย
2009- เป็นพันธมิตรความร่วมมือกับ Meiji University และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่นในโครงการ "Global 30"
2011- ดำเนินโครงการระดมทุนจากทุกประเทศเพื่อก่อตั้งบริษัท ABK
2012- ด้วยความร่วมมือจาก Chuo University ในโครงการรับนักเรียนแลกเปลี่ยน เราได้ให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนนักเรียนในโครงการ "Campus Asia" ของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น
2013- โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัย AKB ได้รับการรับรองให้ก่อตั้งขึ้นในโตเกียว
2014- โรงเรียนพี่น้อง โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัย AKB เริ่มต้นการเรียนการสอน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (ABK)

ผังองค์กร

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงดำเนินงานเพื่อความสงบสุขของโลกผ่านทางการดำรงชีพในสังคมระหว่างเยาวชนในญี่ปุ่นและเอเชีย
Organization chart
*Scrolll horizontally

ข้อมูลทางธุรกิจ

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานโดยอิสระตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1957 เราได้สนับสนับสนุนการเรียน ความเป็นอยู่ การศึกษาและวัฒนธรรมของนักเรียนเรื่อยมา

ABK (inc)ABK (inc) ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย

หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ABK (คอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่น)

บริการหอพักนักเรียน

 • Asia Bunka Kaikan
 • หอพัก Yamabuki
 • หอพัก Sugamo

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • การตีพิมพ์วารสารรายเดือน "Asia no Tomo"

บริการสนับสนุนนักเรียน (แผนกนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเชีย)

 • เสาะหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการศึกษาในญี่ปุ่น
 • บริการตัวแทนหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • สนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนและพลเมือง

การสัมนา

 • คอร์สภาษาศาสต์เอเชีย
 • การส่งนักเรียนจากสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (TPA) ไปยังโรงเรียนพันธมิตร

ความร่วมมือและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • Asia Bunka Kaikan Alumni Association
 • Japan-Thailand Economic Cooperation Society
 • Technology Promotion Association (TPA)
 • Thai-Nichi Institute of Technology (TNI)
 • Vietnam’s Children Fund
 • Dong Du Japanese Language School

ข่าวสาร

มีการให้ข้อมูลและความรู้มาตลอดกว่า 50 ปี นักเรียนศูนย์วัฒนธรรมเอเชียได้มีเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์อย่างกว้างขวาง
Publications Publications Publications Publications Publications