Language

Information
Information

ABK日本語コースのお知らせ一覧です。
2024.02.08

เรื่องการปิดและบูรณาการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโดยสมาคมวัฒนธรรมนักเรียนแห่งเอเชีย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสมาคมนักเรียนวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1983 และฉลองครบรอบ 40 ปีในปี 2023 จะ […]